LUCE
 
品名 BIWAタペストリー寿
品番   120-138-30
 
 
サイズ W43-H124
  内容